آموزش رباتیک برای خردسالان و کودکان 6 تا 9 ساله

سی دی مهندس کوچولوی 2

                                                                    در  یک  سی دی کد MO2     قیمت : 20000 تومان

آموزش سازه ها و ساختن اشکال مختلف ،

 آموزش ساختن انواع  ربات فوتبالیست ، آموزش ساختن انواع ربات جنگجو

 

 

                                                                  راهنماي خريد